Visie en Missie

Visie van PACE

PACE streeft naar zorg, respect en aandacht voor het in Nederland aanwezig zijnde culturele erfgoed uit Papua (voormalig Nederlands Nieuw-GuineaBaliem by Sari Widiati). Als gedeeld erfgoed heeft het waarde voor de Papua’s in Papua/in de diaspora en voor Nederlanders.

Dit erfgoed laat een grote rijkdom en verscheidenheid van Papua cultuurhistorie zien, die niet verloren mag gaan en optimaal toegankelijk gemaakt moet worden. Haar intrinsieke waarde staat buiten kijf.

Het Papua erfgoed is gedeeld erfgoed voor Nederland en Papua en tegelijkertijd een kennishulpbron op mondiaal niveau (global resource).

PACE streeft daarbij naar het opbouwen, onderhouden, versterken en samenwerken met een nationaal en internationaal netwerk van contacten die het Papua erfgoed een warm hart toedragen.

Missie van PACE

PACE verzamelt, beheert, ontsluit en digitaliseert alle vormen van Papua Baliem 8849erfgoed en maakt dit erfgoed toegankelijk voor de Papua’s in Papua en in de diaspora en voor alle geïnteresseerden in Nederland en internationaal.

PACE levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een infrastructuur in Papua die nodig is om erfgoed te behouden en te beheren.


Op deze wijze draagt PACE bij aan kennisoverdracht rondom Papua erfgoed en gaat versnippering in kennis op dit vlak tegen.

Doelen van PACE

1. Het digitaal en fysiek ontsluiten en beheren van erfgoed van Indonesisch Papua, dat aanwezig is in Nederland, in samenwerking met instellingen en particulieren. 

Dani people edvallance2. Digitale en waar mogelijk/wenselijk fysieke toegankelijkheid verwezenlijken van Papua erfgoed in Papua, middels opzet van een infrastructuur en repatriëring, in samenwerking met partners in Nederland, Papua en internationaal.

3. Het promoten van Papua erfgoed in Nederland, Papua en internationaal, in samenwerking met culturele en onderwijsinstellingen in Nederland en Papua.

De ambitie van PACE is uiteindelijk om de positie te verwezenlijken van centrale mondiale vraagbaak voor kennis en informatie over Papua’s culturele erfgoed in samenwerking met onze counterparts en samenwerkingspartners in Nederland, Papua en daarbuiten.