De garoeda en de ooievaar, Indonesië van kolonie tot nationale staat

auteur: 
Burgers, Herman
gepubliceerd: 
2010

ISBN 978 90 6718 347 5
Leiden, KITLV Press, [Verhandelingen 266] xxiv + 808 pag., (€ 44,90)
Deze nieuwe beschrijving van de wordingsgeschiedenis van Indonesië start met een korte blik op de vroege voorgeschiedenis. Het vervolgt met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), het Nederlandse koloniale bewind en het ontstaan van de Indonesische nationale beweging. Tijdens de Japanse bezetting wordt de grondslag gelegd voor de naoorlogse dekolonisatie, resulterend in de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië met uitzondering van Nieuw-Guinea. Dit trieste vervolg heeft bijna driemaal zo lang geduurd als het dekolonisatieconflict van 1945-1949 en wordt dan ook uitgebreid behandeld.
Inhoudsopgaaf en voorwoord: http://www.kitlv.nl/pdf_documents/asia.garoeda.pdf