Periodieke schenking

Notariële akte
Schenkingen volledig aftrekbaarAls u in een notariële ‘akte van schenking’ laat vastleggen dat u tenminste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag schenkt, zijn de schenkingen over deze periode volledig aftrekbaar.

Voor deze periodieke of meermalige schenkingen gelden geen drempels en maxima voor de berekening van de fiscale voordelen. Het voordeel van een notariële schenking is dat u PACE langdurig en structureel met een logo belastingdiensthogere bijdrage kunt steunen, zonder dat het u netto extra geld kost. Voorwaarde is ook hier dat de gift moet worden gedaan aan een door de Belastingdienst geregistreerde ANBI, zoals PACE. 

De schenkingen moeten uiterlijk eindigen bij uw overlijden. Een akte kost bij de notaris meestal ongeveer € 175. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Jaarsma.

Indien u naast de periodieke gift nog een andere gift doet, zijn de periodieke giften nog steeds voor de volle 100% aftrekbaar. Een periodieke schenking kan ook binnen 4 jaar en een maand gegeven worden: december van jaar 1, dan jaar 2, 3 en 4, en 5.

Voorbeeld:
U wilt PACE vijf jaar lang een vast bedrag schenken dat in totaal € 20.000 omvat. U legt in een notariële ‘akte van schenking’ vast dat u vijf jaar lang of tot eerder overlijden een bedrag van € 4.000 per jaar schenkt. Netto betaalt u € 1.920 per jaar, als uw inkomen in elk van die jaren het hoogste belastingtarief van 52% valt. De overheid betaalt jaarlijks € 2.080 mee, over het totale bedrag is dat € 10.400.