Recente publicaties

Koninklijke Luchtmacht in Nederlands Nieuw-Guinea

auteur:
Casius, Gerard en Frans Peter Schulte (red.), 2014

ISBN 978-90-8616-136-2
Emmen, Lanasata, 256 pag.  (€. 34,95)
Zo’n vijftig jaar geleden droeg Nederland het bestuur over Nederlands Nieuw-Guinea over aan de Verenigde Naties.  Daarmee kwam er een einde aan een onrustige periode die dreigde te escaleren in een oorlog met Indonesië. Met deze overdracht eindigde ook de Nederlandse aanwezigheid in Zuid-Oost Azië die sinds eind zestiende eeuw had geduurd. In De Koninklijke Luchtmacht in Nederlands Nieuw-Guinea wordt de inzet van de Koninklijke Luchtmacht in woord en beeld over een periode van ongeveer negen jaar belicht. De verdediging van Nieuw-Guinea was tot 1958 grotendeels de aan taak van de Koninklijke Marine. Maar naarmate de dreiging van een militair conflict toenam werden ook andere krijgsmacht  onderdelen

Ooggetuige in Papua. Verleden, heden en toekomst van een vergeten volk

auteur:
Kamsteeg, Aad, 2014


ISBN 978-90-5881-814-0
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn. 160 pag.
Sinds Nederland in 1962 de soevereiniteit aan Indonesië overdroeg zijn de
Papoea’s een onderdrukte minderheid in eigen land geworden. Structureel worden
de mensenrechten geschonden. Buitenlandse journalisten worden dan ook geweerd.
Met een toeristenvisum trok Aad Kamsteeg toch als journalist door het land van
de Papoea’s. Hij sprak met veel Papoea’s en niet-Papoea’s, bezocht grote steden
en enkele kampongs in het binnenland en ontmoette leden van de verzetsgroep
Organisasi Papua Merdeka. Terug in Nederland schreef hij er

Mining Capitalism. The Relationship between Corporations and Their Critics

auteur:
Kirsch, Stuart , 2014

ISBN: 9780520281714
University of California Press, 328 p.
The new book Mining Capitalism: The Relationship between Corporations and their Critics by Stuart Kirsch (professor of anthropology at the University of Michigan), examines the interactions between indigenous peoples, NGOs, and the mining industry. It draws extensively on examples from New Guinea, including the Freeport mine in West Papua. It examines the use of legal strategies to curtail the harm caused by mining companies, including the unsuccessful lawsuit against the Freeport mine in the U.S. District Court in New Orleans. It

A grammar of Papuan Malay

auteur:
Kluge, Angela Johanna Helene , 2014

ISBN: 978-94-6093-143-7
Utrecht, LOT Publications, (LOT Dissertation Series 361) 716 p.
This grammar presents an in-depth linguistic description of one Papuan Malay variety, based on fifteen hours of recordings of spontaneous narratives and conversations between Papuan Malay speakers.
‘Papuan Malay’ refers to the easternmost varieties of Malay (Austronesian). They are spoken in the coastal areas of West Papua, the western part of the island of New Guinea. The variety described here is spoken along West Papua’s northeast coast. Papuan Malay is the language of wider communication and the first or second language for an ever-increasing number of

Opgevangen in andijvielucht

auteur:
Molemans, Griselda, 2014

ISBN 978-0-615-95101-0
Uitgeverij Quasar Books, 431 pag.  (€ 19,95)
Zo’n 380.000  Nederlandse staatsburgers -  Indische Nederlanders, Papua’s, Molukkers, Toegoenezen enz. – ‘repatrieerden’ vanuit de voormalige kolonie “Nederlands Indië’. “Repatriëring’, een term waarmee goede zorg en overheidssteun wordt gesuggereerd. Niets is echter minder waar. De zeer gemêleerde groep ontheemden is opgezadeld met een forse schuld aan de Nederlandse overheid voor de kosten van de opvang. Dit boek geeft een waarheidsgetrouw beeld van een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.

NIEUW-GUINEA TORN 58/59

auteur:
Oudes, Henk , 2014

ISBN: 9789048433278
Zoetermeer, Free Musketeers, 364 pag. (€ 20,95)
Over de geschiedenis van Nieuw-Guinea is al veel geschreven. Dit boek verhaald echter het leven, zoals dat beleefd wordt door een marinier die, met weinig informatie over het land, 14 maanden doorbracht in de tropen. Hij doet zijn verhaal in brieven die hij naar Nederland stuurde, waar het thuisfront evenmin enig idee had van wat zich daar afspeelde. Het leven op één kamer met 12 stapelbedden, heel veel wachtlopen en matig voedsel. Ook zware patrouilles met slecht eten, oververmoeidheid en kleding en schoeisel, onderhevig aan een snelle staat van ontbinding. Dat vraagt om solidariteit en kameraadschap.
Inkijkexemplaar 12 pagina’s: http://www.freemusketeers.nl/Documents/9789048433278_inkijkexemplaar.pdf

The Notion of Collective Dignity among Hubula in Paliem Valley, Papua

auteur:
Sugandi, Yulia , 2014

ISBN 978-3-8405-091-6
Münster : Verlaghaus Monsenstein und Vannerdat, 225 p.
The central focus of this dissertation is the conceptual construction and valorisation of the collective social identity of the Hubula, the indigenous people living in the Paliem Valley of Papua (also known as the Dani). It explores how this identity is expressed in ritual actions, and in the production and exchange of cultural artefacts, and looks at the way in which the Indonesian State and the Roman Catholic Church have impacted upon and transformed it. The ethnographic data presented documents the resilience of the Hubula in their encounter with modern institutions, including the impact of an encroaching market economy on the local forms of livelihood and resources, and pressure to more fully integrate into the Indonesian

DE STERRENGEBERGTE EXPEDITIE NAAR NEDERLANDS NIEUW-GUINEA IN 1959

auteur:
Zanten, B.O. Van , 2014

ISBN: 9789461533791
Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 278 pag. (€ 22,95)
In 1959 organiseerde het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in samenwerking met o.a. het Rijksherbarium te Leiden een multidisciplinaire expeditie (Geologie, Antropologie, Taalkunde, Zoölogie en Botanie) een bijzondere expeditie naar het Sterrengebergte in het Centrale Bergland van het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Dit gebied was het laatste stukje Nederlands Nieuw-Guinea dat nog niet onder Nederlands bestuur was gebracht. Er was vrijwel niets bekend over het gebied. Men wist zelfs niet of er wel mensen woonden. De auteur maakte deze even avontuurlijke als historische expeditie mee als