Recente publicaties

Mining Capitalism. The Relationship between Corporations and Their Critics

auteur:
Kirsch, Stuart , 2014

ISBN: 9780520281714
University of California Press, 328 p.
The new book Mining Capitalism: The Relationship between Corporations and their Critics by Stuart Kirsch (professor of anthropology at the University of Michigan), examines the interactions between indigenous peoples, NGOs, and the mining industry. It draws extensively on examples from New Guinea, including the Freeport mine in West Papua. It examines the use of legal strategies to curtail the harm caused by mining companies, including the unsuccessful lawsuit against the Freeport mine in the U.S. District Court in New Orleans. It

A grammar of Papuan Malay

auteur:
Kluge, Angela Johanna Helene , 2014

ISBN: 978-94-6093-143-7
Utrecht, LOT Publications, (LOT Dissertation Series 361) 716 p.
This grammar presents an in-depth linguistic description of one Papuan Malay variety, based on fifteen hours of recordings of spontaneous narratives and conversations between Papuan Malay speakers.
‘Papuan Malay’ refers to the easternmost varieties of Malay (Austronesian). They are spoken in the coastal areas of West Papua, the western part of the island of New Guinea. The variety described here is spoken along West Papua’s northeast coast. Papuan Malay is the language of wider communication and the first or second language for an ever-increasing number of

Opgevangen in andijvielucht

auteur:
Molemans, Griselda, 2014

ISBN 978-0-615-95101-0
Uitgeverij Quasar Books, 431 pag.  (€ 19,95)
Zo’n 380.000  Nederlandse staatsburgers -  Indische Nederlanders, Papua’s, Molukkers, Toegoenezen enz. – ‘repatrieerden’ vanuit de voormalige kolonie “Nederlands Indië’. “Repatriëring’, een term waarmee goede zorg en overheidssteun wordt gesuggereerd. Niets is echter minder waar. De zeer gemêleerde groep ontheemden is opgezadeld met een forse schuld aan de Nederlandse overheid voor de kosten van de opvang. Dit boek geeft een waarheidsgetrouw beeld van een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.

NIEUW-GUINEA TORN 58/59

auteur:
Oudes, Henk , 2014

ISBN: 9789048433278
Zoetermeer, Free Musketeers, 364 pag. (€ 20,95)
Over de geschiedenis van Nieuw-Guinea is al veel geschreven. Dit boek verhaald echter het leven, zoals dat beleefd wordt door een marinier die, met weinig informatie over het land, 14 maanden doorbracht in de tropen. Hij doet zijn verhaal in brieven die hij naar Nederland stuurde, waar het thuisfront evenmin enig idee had van wat zich daar afspeelde. Het leven op één kamer met 12 stapelbedden, heel veel wachtlopen en matig voedsel. Ook zware patrouilles met slecht eten, oververmoeidheid en kleding en schoeisel, onderhevig aan een snelle staat van ontbinding. Dat vraagt om solidariteit en kameraadschap.
Inkijkexemplaar 12 pagina’s: http://www.freemusketeers.nl/Documents/9789048433278_inkijkexemplaar.pdf

The Notion of Collective Dignity among Hubula in Paliem Valley, Papua

auteur:
Sugandi, Yulia , 2014

ISBN 978-3-8405-091-6
Münster : Verlaghaus Monsenstein und Vannerdat, 225 p.
The central focus of this dissertation is the conceptual construction and valorisation of the collective social identity of the Hubula, the indigenous people living in the Paliem Valley of Papua (also known as the Dani). It explores how this identity is expressed in ritual actions, and in the production and exchange of cultural artefacts, and looks at the way in which the Indonesian State and the Roman Catholic Church have impacted upon and transformed it. The ethnographic data presented documents the resilience of the Hubula in their encounter with modern institutions, including the impact of an encroaching market economy on the local forms of livelihood and resources, and pressure to more fully integrate into the Indonesian

DE STERRENGEBERGTE EXPEDITIE NAAR NEDERLANDS NIEUW-GUINEA IN 1959

auteur:
Zanten, B.O. Van , 2014

ISBN: 9789461533791
Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 278 pag. (€ 22,95)
In 1959 organiseerde het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in samenwerking met o.a. het Rijksherbarium te Leiden een multidisciplinaire expeditie (Geologie, Antropologie, Taalkunde, Zoölogie en Botanie) een bijzondere expeditie naar het Sterrengebergte in het Centrale Bergland van het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Dit gebied was het laatste stukje Nederlands Nieuw-Guinea dat nog niet onder Nederlands bestuur was gebracht. Er was vrijwel niets bekend over het gebied. Men wist zelfs niet of er wel mensen woonden. De auteur maakte deze even avontuurlijke als historische expeditie mee als

VERGETEN WERELD. Eerste ontmoetingen met de Yali’s in het Bergland van Papua

auteur:
Zöllner, Siegfried , 2014

ISBN 978 90 239 2788 4
Zoetermeer, Boekencentrum. 333 pag.  (€ 15,00)
In 1960 vertrekt Siegfried Zöllner naar het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea om samen met de Nederlandse zendingsarts Wim Vriend te gaan wonen bij een nog volledig geïsoleerd levende Papuastam. In dit boek vertelt hij over de eerste ontmoetingen met de Yali’s die dan nog kannibalen zijn.
In deze vergeten wereld woont hij te midden van dorpen die elkaar vijandig gezind zijn. Herhaaldelijk moet hij aanzien hoe oorlogen worden gevoerd en daarbij mannen, vrouwen en kinderen worden gedood. Hij leert de wetten van bloedwraak kennen en probeert tussen de

Nummer 109578, Retour Nieuw-Guinea

auteur:
Barkema, Meindert, 2013

ISBN978-9491496427
Uitgave in eigen beheer, 122 pag. (€ 12,00 + € 2,00 verz.kosten)
Geholpen door angstige dromen als gevolg van een aanval van malaria, opgelopen in het uitzendgebied voormalig Nederland  Nieuw-Guinea en de kritische vragen van zijn dochter Sandra doet de schrijver verslag van zijn belevenissen als marinier in Nieuw-Guinea. Deze tijd leverde voor hem onuitwisbare herinneringen op en lopende het verhaal ontstaat er een beeld van de impact van deze uitzending op het leven van een onervaren jongeman, in positieve zin.
Bestellen via de auteur barkema.m@gmail.com