Nieuws en Info

Lezing over PACE bij overdracht zendingsarchieven

Tijdens het tweedaagse seminar ter gelegenheid van de overdracht van het religieuze erfgoed van de Raad voor de Zending, voorheen bekend als de Hervormde zendingsarchieven van Oegstgeest, aan Het Utrechts Archief in Utrecht heeft directeur Sjoerd Jaarsma van PACE op 9 april 2010 een lezing gegeven over het werk van de stichting Papua Cultureel Erfgoed. De Indonesische gasten konden kennis nemen hoe ze via de website van PACE digitaal toegang kunnen krijgen tot het erfgoed uit het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.

Verslag Varkenssalon ‘Papua’s in Diaspora’

Van de Varkenssalon ‘Papua’s in Diaspora’ over de mondelinge geschiedenis van Papua’s op 11 oktober 2009 is een verslag gemaakt. Veel Papua’s willen graag hun eigen verhalen voor toekomstige generaties vast (laten) leggen. Nadat het ministerie van VWS het project financieel mogelijk had gemaakt, zijn 25 mensen geïnterviewd. Van hen heeft een groot aantal de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en in Nederlands Nieuw-Guinea gewoond en gewerkt. In zo’n 70 uur interviewtijd zijn in totaal 31 gesprekken afgenomen.

PACE doet mee aan ‘Indië in Oorlog’

Op zaterdagmiddag 15 augustus 2009, de dag dat de Japanse capitulatie wordt herdacht, is staatssecretaris Jet Bussemaker geïnformeerd over de stand van zaken, de totstandkoming en de plaats van het webportaal ‘Indië in Oorlog‘. Het portaal bundelt informatie van diverse erfgoedinstellingen over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en zal na oplevering worden beheerd door het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek.

Premier en kroonprins bezoeken PACE-stand

Op zaterdag 27 juni hebben premier Jan-Peter Balkenende en prins Willem Alexander de stand van de stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE) op het Malieveld bezocht tijdens de Nationale Veteranendag in Den Haag. Onze stafmedewerker Koen de Jager had de gelegenheid om beiden uitvoerig voor te lichten over de werkzaamheden van de stichting.

Atlas van talen in Papua beschikbaar

Op Internet is een talenatlas gepubliceerd door ECAI, het Electronic Cultural Atlas Initiative, met ook een viertal (deel)kaarten van de Indonesische provincie Papua. De gedigitaliseerde atlas bevat kaarten met talen in landen rond de Stille Oceaan, waaronder Austronesische talen, Papua-talen, Australische Aboriginal-talen, en de Austro-Aziatische talen uit Zuidoost-Azië.

Subsidie tweede fase digitalisering bibliotheek

In januari 2009 kon PACE al starten met digitaliseren van onze bibliotheek. De eerste fase (boeken en documenten tot 1950) wordt met de subsidie van Metamorfoze gerealiseerd. Voor de tweede fase (1950-1962) is een aanvraag neergelegd bij de projectlijn Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van VWS. Werd deze begin dit jaar nog afgewezen, bij de heraanvraag hiervoor (ingediend eind maart 2009) zijn wel fondsen beschikbaar gesteld. PACE ontvangt € 78.000 voor het digitaliseren van documenten uit de na-oorlogse periode.

Papua Homecooking & Storytelling

In het kader van Linken Leggen Lombok vindt op 6 juni 2009 Papua Homecooking & Storytelling plaats. Op dit ontspannen samenzijn vertellen Victor en Betty Kaisiëpo hun verhalen over Papua. Tussentijds wordt een smakelijk diner geserveerd. Het erfgoedproject in de Utrechtse wijk Lombok wil de verhalen geschiedenissen van mensen uit de voormalige Indische archipel zichtbaar en proefbaar maken.     

PACE krijgt oude kaarten Nieuw-Guinea

PACE is recentelijk in het bezit gekomen van een dertigtal topografische en hydrografische kaarten van Nieuw-Guinea en andere delen in Nederlands Indië. De oude land- en zeekaarten uit de tijd van het Nederlands gezag zijn afkomstig van het in 1983 gesloten Geologische Instituut in Groningen. Conservator Nico de Jong van het Universiteitsmuseum in Groningen voorkwam dat de kaarten zijn vernietigd en stond ze uiteindelijk aan PACE af.

Collectie Van Schaik aan PACE geschonken

Uit de nalatenschap van mevrouw J.C. van Schaik uit Rotterdam heeft PACE een prachtige collectie foto’s, dia’s, boeken, documenten en artefacten verkregen. In de schenking zat ook apparatuur om 8mm-films af te spelen en te bewerken. De verpleegster Han van Schaik vertrok op 27 juni 1959 vanaf Schiphol naar Nederlands Nieuw-Guinea, waar ze drie jaar in verschillende gebieden werkte. In november 1995 bezocht ze tijdens een afscheidsreis voor het laatste keer haar geliefde Papua.