Schenken

Rechtstreeks schenken aan Stichting Papua Erfgoed

U kunt de Stichting Papua Erfgoed financieel steunen door een éénmalige bijdrage over te maken of u aan te melden als donateur van onze Stichting. Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken op IBAN NL94 RABO 0122 1181 62 ten name van Stichting Papua Erfgoed te De Zilk.
 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Giften fiscaal aftrekbaar
Nederlanders doneren jaarlijks meer dan 4 miljard aan liefdadigheid. Deze giften zijn vaak fiscaal aftrekbaar. Ook een gift aan PACE kan fiscaal gezien gunstig zijn. Wist u dat alleen giften die zijn gedaan aan (culturele) instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aftrekbaar zijn bij de inkomsten- of vennootschapsbelasting?  Lees verder...à 

Donatie aan PACE
PACE ontvangt jaarlijks rond € 5.000 van een driehonderdtal trouwe donateurs.
Schenkingen zijn fiscaal voordelig en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Bijkomend voordeel is dat PACE géén schenkingsrecht meer hoeft af te dragen, hoe groot uw schenking ook is.
Lees verder…à

Donaties via goede doelensites
U kunt ook online donerenSinds januari 2009 is het mogelijk om via enkele sites van GeefGratis zoals doneergratis.nl, allegoededoelen.nl, doneerwijzer.nl, onlinecollecteren.nl en goededoelenwereld.nl een donatie aan PACE te geven. Het gemak hiervan is dat u op allerlei verschillende wijzen uw donatie aan ons kunt overmaken. PACE ontvangt uw gift rechtstreeks met aftrek van een klein percentage aan bemiddelingskosten. Lees verder...à

Periodieke schenking per notariële akte
Als u in een notariële ‘akte van schenking’ laat vastleggen dat u tenminste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag schenkt, zijn de schenkingen over deze periode volledig aftrekbaar. Lees verder...à

PACE opnemen in uw testament
Bij een notaris kunt u PACE opnemen in uw testament. Een bijzondere manier om PACE financieel te steunen, is haar in uw testament op te nemen. PACE is een geregistreerde culturele instelling en vrijgesteld van successierecht. Uw schenking kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit een roerende of onroerende zaak zoals een schilderij of een huis. Lees verder...à

Een 'fonds op naam' oprichten
screenshot website notaris.nlEen fonds op naam is een persoonlijke manier om PACE te steunen. Zowel particulieren, stichtingen als bedrijven kunnen zo'n fonds oprichten. Met een fonds op naam levert u een langdurige en structurele bijdrage aan PACE. Lees verder...à 

Schenkingen van een bedrijf
Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een bedrijf kan naast een zuivere gift ook een bedrag overmaken in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. Een dergelijke betaling wordt gezien als een vergoeding voor reclame. Lees verder...à

Voor meer informatie:
schenken

belastingdienst 
notaris
 
nalaten
cultuurmecenaat

Op welke manier je PACE ook steunt, alvast hartelijk bedankt!