Brieven en dagboeknotities van Eerste Luitenant der Mariniers Wim Kayzer

auteur: 
Kayzer, Wim
gepubliceerd: 
2020
Amsterdam, Uitg. Klus op Dek
Deze publicatie ‘Brieven en dagboeknotities van de eerste luitenant der mariniers Wim Kayzer’ handelt over de periode vanaf 10 december 1960 tot 24 februari 1961. Het waren de jaren waarin het geschil met Indonesië over de status van Nederlands Nieuw-Guinea naast een politiek- meer en meer een militair karakter kreeg. Indonesische infiltraties namen hand over hand toe. De Koninklijke Marine en in het bijzonder het Korps Mariniers kregen de opdracht deze infiltraties te stoppen en de al gelande infiltranten op te sporen en uit te schakelen. “Ik geloof niet dat men in Nederland er ooit een idee van heeft gekregen hoe onbeschrijflijk zwaar die wekenlange tocht is geweest, waarin men de Indonesiërs uitputte tot ze zich wel móesten overgeven. Bestellen https://klusopdek.nl/boeken/1960-1961-brieven-en-dagboeknotities-van-eer...