Om de menselijke waardigheid in Papua

auteur: 
Giay, Benny
gepubliceerd: 
2020
ISBN 978-90-828978-9-0
Olst, Werkgroep Papoea Solidariteit, 71 pag. € 5,00 plus verzendkosten
Dit boekje is een verkorte vertaling van “Surat-surat Gembala” van 2018. Het bevat verklaringen, oproepen en overwegingen bij de situatie in Papua. Benoemd worden het racisme, de economische opbouw die ten goed komt aan transmigranten, het geweld van politie en leger en de schending van mensenrechten. De kerkelijke leiders geven stem aan wie het zwijgen wordt opgelegd. Toegevoegd is een document dat begin 2019 aan een delegatie van de Wereldraad van Kerken werd overhandigd. Verder een oproep aan de internationale gemeenschap naar aanleiding van de racistische aanvallen op Papua studenten in augustus 2019 en ten slotte een oproep van de kerkleiding van één van de kerken gericht aan gemeenten en voorgangers. Bestel per email bij H.J. van der Steeg, e-mail: steegvenema@kpnplanet.nl of Hapin, e-mail : hapin@hapin.nl  .