Presentatie boek over leven en strijd Viktor Kaisiëpo

Op 11 februari 2011 wordt om 16.30 in het gebouw van Amnesty International aan de Keizersgracht 177 in Amsterdam het boek van Viktor Kaisiëpo ‘Een perspectief voor Papoea. Het verhaal van mijn leven en mijn strijd.’ gepresenteerd. In de laatste maanden van zijn leven vertelde hij zijn levensverhaal aan Willem Campschreur die het optekende. Een jaar na het overlijden van de gerespecteerde Papua-leider verschijnt postuum het verhaal van Viktor Kaisiëpo in boekvorm. Speciale gasten op de presentatie zijn Thaha Alhamid (Papoearaad / Dewan Papua), Leo Imbiri (Papoea Inheemse Raad / Dewan Adat Papua) en Eimert van Middelkoop (jeugdvriend). De presentatie van de bijeenkomst is in handen van Nancy Jouwe.

Inheemse raad

Viktor Kaisiëpo overleed op 31 januari 2010 na een ernstige ziekte. Kaisiëpo fungeerde als buitenlandvertegenwoordiger van de inheemse raad van Papua's (Dewan Adat Papoea) en als de Europese vertegenwoordiger van het Presidium van de Papoearaad. Beide organisaties beogen op vreedzame manier onafhankelijkheid voor het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Het eiland Nieuw-Guinea is opgesplitst in twee delen. Papoea-Nieuw-Guinea ligt in het oosten. Het westelijke deel is opgedeeld in twee Indonesische provincies, Papua en West-Papua. In 2001 kwam er een autonomiewet voor het Indonesische deel van Nieuw-Guinea na een groot Papua-congres waaraan ook Viktor Kaisiëpo deelnam. De centrale regering in Jakarta heeft grote delen van de wet nog niet uitgevoerd.

Culturele en religieuze achtergrond

omslag van het boekViktor Kaisiëpo werd geboren in het dorpje Korido in Nederlands Nieuw-Guinea. Hij was de zoon van de invloedrijke Papua Marcus Kaisiepo, die na de overdracht van het land aan Indonesië naar Nederland uitweek en zich van hieruit beijverde voor de vrijheid van zijn land. De biografie volgt langs persoonlijke en politieke lijnen de belangrijkste breekpunten in het denken van Kaisiëpo. Daarin is steeds een belangrijke plaats voor zijn culturele en religieuze achtergrond. In het boek staat niet het verheven ideaal van onafhankelijkheid centraal maar, het pragmatische ideaal om het leven van de Papua’s te verbeteren met gebruikmaking van hun rechten als inheems volk. Daarin overstijgt het belang van het boek de zaak van de Papua’s. Aan de vooravond van de presentatie zal op 10 februari ter gelegenheid van de komst van het boek een Ronde Tafel bijeenkomst voor genodigden plaatsvinden in het Moluks Museum.

Tweedelig portret op YouTube

Voor de presentatie van het boek over Viktor Kaisiëpo heeft PACE-medewerker Dennis Hurkmans een informatief tweedelig portret op YouTube gemaakt over zijn leven.
Deel 1 handelt over de jeugdherinneringen van Viktor Kaisiëpo. Ze vormen de basis van een schets van het leven in Hollandia, de hoofdstad van Nederlands Nieuw-Guinea. Ook de ontwikkelingen leidend naar de overdracht van Papua aan Indonesië in 1963 komen ter sprake.
Deel 2 geeft een aantal reflecties van Viktor over de Indonesische jaren. Ook uniek filmmateriaal geschoten door pater Camps, die het leven in de Baliemvallei in de jaren zeventig uitgebreid heeft vastgelegd. Verder de laatste gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, Platteel, over de Nederlandse erfenis aan het Papuavolk.

Deel 1
: Jeugd in Hollandia
Deel 2: Observaties bij de Indonesische tijd

Aanmelding presentatie
Wanneer u de presentatie van het boek wilt bijwonen, verzoeken wij u vriendelijk voor 2 februari te reageren. U kunt zich eenvoudig aanmelden op de speciaal hiervoor geopende website www.kitpublishers.nl/rsvp of door te bellen naar Amnesty International (020-7733789) of KIT Publishers (020-5688272, ma tot en met do).
Bestellen boek
De biografie is te verkrijgen in de boekhandel. Er is gelegenheid het boek tot 11 februari via de site van Hapin bij voorintekening te bestellen tegen de gereduceerde prijs van € 14 (inclusief verzendkosten). Dan zal het boek eind februari 2011 naar u worden verzonden. Het boek is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Hapin, Pro Papua, IUCN Nederland, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Democratie en Media.