PACE-vrijwilliger Teun van Hemert krijgt lintje

Teun van Hemert (81), al vele jaren vrijwilliger bij de Stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE), is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft hem op de avond van 16 juni 2011 tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in kerkelijk centrum Emmaüs in Ede de versierselen opgespeld die horen bij deze koninklijke onderscheiding. Van Hemert kreeg de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten in de lokale, landelijke en internationale samenleving. Hij is jarenlang vrijwilliger geweest bij PACE.

Waterprojecten op Papua

Momenteel is Van Hemert nog technisch adviseur voor enkele waterprojecten op Papua. Onder zijn adviseurschap zijn twee schoonwaterprojecten voor twee kustdorpen tot stand gekomen. Daarnaast is hij actief met de inzameling van fondsen en gelden voor schoonwaterprojecten en voor Teun op PACE-bijeenkomstde studie van veelbelovende studenten. Van Hemert was tot 1990 werkzaam als technisch adviseur bij de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking (ICCO). Hij zette zich daarnaast op bijzondere wijze langdurig als vrijwilliger voor diverse organisaties int op het gebied van ontwikkelingshulp. Verder heeft Van Hemert zich als vrijwilliger ingezet voor diverse activiteiten voor Kerkelijk Centrum Emmaüs in de wijk Rietkampen in Ede. In 1988/1989 werd het initiatief genomen een oecumenische kerkgemeenschap te realiseren in Rietkampen. Dit leidde tot de oprichting van het samenwerkingsverband van vijf Edese kerken en tot de bouw en opening van het kerkelijk wijkcentrum Emmaüs in 1996. Van Hemert (bouwkundige) was tijdens de bouw van het Kerkelijk Centrum dagelijks toezichthouder en daarmee de eerste verantwoordelijke voor de uitvoering. Vanaf 2007 is hij lid van de Beheerscommissie Emmaüs.