Eenmalige schenking

PACE ontvangt jaarlijks rond € 5.000 van een driehonderdtal trouwe donateurs. Schenkingen zijn fiscaal voordelig en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Bijkomend voordeel is dat PACE géén schenkingsrecht meer hoeft af te dragen, hoe groot uw schenking ook is.

reclame BelastingdienstFiscaal voordeel
Als u fiscaal voordeel wilt hebben van het schenken van een bedrag, volstaat het om dit bedrag over te maken naar de rekening van PACE en dit bedrag als gift op te nemen in uw belastingaangifte. Het dagafschrift van bank of giro waarop de gift staat vermeld, is in de meeste gevallen voldoende bewijs voor de fiscus.

Giftenaftrek eenmalige schenkingen
Voor het fiscale voordeel bij eenmalige giften gelden drempels en maxima. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft die ook giften heeft gedaan, worden de giften van u en uw partner samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. 

gebouw BelastingdienstDe giften worden in aftrek gebracht voor zover zij meer zijn dan 1% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ en meer zijn dan € 60. Maximaal mag u 10% van ‘het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ aftrekken voor de belasting. Heeft u een partner dan gaat het hier steeds om het gezamenlijke verzamelinkomen. 

Voorbeeld:
U heeft een verzamelinkomen van € 75.000 en u wilt € 5.000 aan een culturele instelling (ANBI) schenken. De aftrekdrempel (1%) is € 750 en het aftrekplafond (10%) is € 7.500. De giftenaftrek bedraagt € 4.250 (€ 5.000 min € 750). Het fiscale voordeel is 52% van € 4.250, dat is € 2.210. De instelling ontvangt € 5.000, en het kost u feitelijk € 2.790. Wilt u een gift doen die groter is dan 10% van uw verzamelinkomen, dan is de periodieke schenking een fiscaal gunstiger alternatief.

Uw gift
Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken op gironummer 5183494 ten name van stichting PACE te Utrecht.

Schenkingen vanuit het buitenland
U kunt natuurlijk ook vanuit het buitenland aan ons schenken. Wilt u dit via uw eigen bank of rekening doen dan moet u IBAN en BIC-codes vermelden voor internationale betalingen: 
IBAN: NL33INGB0005183494 en BIC: INGBNL2A. 

Wij bevelen u echter aan gebruik te maken van de vele en veilige mogelijkheden van het betalen via de site GeefGratis.

 Voor
doneren
druk op
PACE-knop
 Doneren doe je hier  Voor
doneren
druk op
PACE-knop