Fonds op naam

Een fonds op naam is een persoonlijke manier om PACE te steunen. Zowel particulieren, stichtingen als bedrijven kunnen zo'n fonds oprichten. Met een fonds op naam levert u een langdurige en structurele bijdrage aan PACE.

screenshot website notaris.nlSteeds meer culturele instellingen (ANBI) en 'goede doelen' bieden de mogelijkheid een fonds op naam op te richten dat wordt ondergebracht in de instelling zelf of bij een steunstichting. Dat geldt ook voor PACE.

PACE biedt u voorlopig de mogelijkheden van Stichting Collectie PACE met een fonds op naam te steunen. Deze stichting is financieel onafhankelijk van Stichting Papua Cultureel Erfgoed en heeft tot doelstelling het behoud en beheer van de collectie erfgoed die door de werkzaamheden van de stichting is ontstaan. Stichting Collectie PACE is voor haar inkomen geheel afhankelijk van donaties, legaten en giften.

Minimumbedrag
Vaak wordt aan de oprichting van het fonds op naam een minimumbedrag gekoppeld, zoals € 50.000. U mag als oprichter de naam en de bestemming van het fonds bepalen.

PACE zorgt ervoor dat uw geld besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert u als oprichter van een fonds op naam van de kennis en ervaring van PACE, zonder zorgen over organisatorische en administratieve zaken.

Notariële akte
Een fonds op naam kan zowel bij leven als bij testament bepaald worden. Voor de oprichting van een fonds op naam is een notariële akte verplicht. PACE bemiddelt bij het opstellen van de akte.

Een fonds op naam waarbij schenkingen worden gedaan in de vorm van periodieke uitkeringen is meestal fiscaal het aantrekkelijkst, omdat u dan aftrek voor inkomstenbelasting geniet.