Nalatenschap

Bij een notaris kunt u PACE opnemen in uw testament. Een bijzondere manier om de stichting PACE financieel te steunen, is de stichting in uw testament op te nemen.  PACE opnemen in uw testament

PACE is als geregisteerde culturele instelling door de Belastingdienst vrijgesteld van successierecht. 

Het deel van uw nalatenschap dat u bestemt voor PACE kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit een roerende of onroerende zaak zoals een schilderij of een huis.

De stichting hoeft dus geen belasting meer af te dragen over een ontvangen nalatenschap.

Erfstelling of legaat
Naast uw familieleden kunt u in uw testament goede doelen opnemen. PACE wordt dan tot (mede)erfgenaamscreenshot www.schenking.nl benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen erfstelling en legaat.

Erfstelling is de optie waarbij PACE een erfdeel ontvangt, dus een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. De omvang van de gift hangt dus af van het totaal nagelaten vermogen. PACE zal een erfdeel van een nalatenschap alleen aanvaarden wanneer de nalatenschap positief is.

Een legaat houdt in dat u een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een waardevol schilderij) nalaat aan een instelling. In uw testament kunt u precies omschrijven welk deel van uw erfenis voor PACE bestemd is. Via een legaat kunt u in uw testament zelf omschrijven wat u van uw erfenis wenst na te laten aan PACE.