Bedrijfsgiften

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een bedrijf kan naast een zuivere gift ook een bedrag overmaken in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. Een dergelijke betaling wordt gezien als een vergoedng voor reclame.   

gebouw belastingdienstBedrijfsgiften en de belasting
Twee soorten belasting spelen bij een bedrijfsgift aan PACE een rol, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting (BTW). Het is aan te bevelen voordat u een bedrijfsmatige gift doet contact op te nemen met een belastingadviseur of een accountant.

Zuivere gift
Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan kan het een schenking boven € 227 aftrekken van de winst, tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar.

Naamsbekendheid
screenshot www.cultuurmecenaat.nlEen gift in ruil voor naamsbekendheid van een bedrijf is volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid van de bijdrage als ‘reclame’ stelt is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast, voor reclame- of sponsordoeleinden. Bij deze betaling moet PACE overigens omzetbelasting (BTW) in rekening brengen, welke voor het bedrijf meestal aftrekbaar is.

Voorbeeld:
U betaalt namens een bedrijf een bedrag van € 5.000 (excl. BTW)  aan PACE. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld in een aantal publicaties van PACE. De betaling is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (maximaal 25,5%). Als dit percentage van de gift wordt afgetrokken betaalt het bedrijf netto € 3.725.
PACE moet omzetbelasting (BTW) in rekening brengen over € 5.000 en factureert 19% extra. In dit geval is dat € 950. Voor een bedrijf is BTW in veel gevallen aftrekbaar.

Er kunnen ook andere tegenprestaties tegenover een financiële bijdrage staan, zoals vrijkaarten en speciale activiteiten. Vaak worden dit soort afspraken tussen een bedrijf en een culturele instelling vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Het is uiteraard altijd mogelijk om naast de afspraken in de sponsorovereenkomst nog een zuivere gift te doen.