ANBI-keurmerk

Nederlanders doneren jaarlijks meer dan € 4 miljard aan liefdadigheid. Deze giften zijn vaak fiscaal aftrekbaar. Ook een gift aan PACE kan fiscaal gezien gunstig zijn. Wist u dat alleen giften die zijn gedaan aan (culturele) instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aftrekbaar zijn bij de inkomsten- of vennootschapsbelasting?

De Belastingdienst heeft de stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE) per 01-01-2008 en de Stichting Collectie PACE per 11-09-2008 aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft goedgekeurd als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Dit betekent voor u als donateur dat uw giften, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, van  de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn (binnen de daarvoor geldende regels).

Voor informatie over transparantie van het gebruik van ANBI

Voor meer informatie:  www.anbi.nl