Recent verschenen boeken over Papua

De inhoud van vermelde publicaties is geheel voor rekening van de auteur(s) en sluit niet noodzakelijk aan bij de doelstellingen en visie van PACE.

Cappetti-van den Beld, Roosje, 2008
Herinneringen aan Nieuw Guinea 1952-1961.
ISBN 978-90-8834-373-5
Baarn, Uitg. Boekscout, 152 pag. (€ 14,95) 
Frans Cappetti leefde, als bestuursambtenaar, van 1952 - 1961 met zijn gezin in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea met als standplaatsen Hollandia, Biak, Kepi (Mappi) en Teminabuan (Ajamaru). Dit boek geeft een beeld van hoe het gezin Cappetti woonde tussen de Papoea's. In alle eenvoud, primitiviteit en schoonheid; een terugblik op een vergeten periode. http://www.boekscout.nl/html/boek.asp?id=456

Lardenoye, Fred en Rein Bijkerk (red.), 2008
Veteranen met een missie.
ISBN 978-90-809740-5-0
Nijmegen, QV Uitgeverij, 121 pag. (€ 12,50)
Een boek over humanitaire initiatieven door oud-militairen in voormalige uitzendgebieden, w.o. verrassend veel in voormalig Ned. Nieuw-Guinea. Het waarom staat vermeld in de uitkomsten van het verkennend onderzoek, geïnitieerd door het NCDO en de SVi (Stichting Veteraneninstituut). Het boek bevat vooral veel interviews maar ook praktische tips en nuttige adressen.  

Oranje, Corien, 2008
Sagorups en zoute drop, de overleven-in-de-junglecursus.
ISBN 978-90-8543089-6
Heerenveen, Uitg. Columbus-Jongbloed, 120 pag. (€ 8,95) 
Jesse verhuist  met zijn ouders, broertje en zusje naar Papua. Eerst vindt hij het niet zo leuk maar later wordt dit heel anders. Zal Jesse overleven in de jungle? Lees dat maar in dit leuke boek; voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar.   

Tebay OFM, Fr. Neles   2008
Papua : Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution
ISBN 979-9381-05-3
Jayapura, Office for Justice and Peace, Catholic Diocese of Jayapura (SKP),
xviii, 182 p. 
A collection of sharp and outspoken analyses about the Papua issues, published in the Jakarta Post. This edition also marks the 10th anniversary of Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Kuskupan Jayapura (SKP - The office for Justice and Peace of the Catholic Diocese of Jayapura) on 1 July 2008.

Valkenier, W.A.J.P., 2008
Op de valreep.
ISBN 978-90-8616-044-0
Emmen, Uitg. Lanasta, 248 pag. (€ 29,95) 
Een boeiende autobiografie van het goeddeels maritiem leven van de schrijver, dat begint met een start bij de tankervaart in 1939. Na de tweede wereldoorlog stapt de schrijver over naar de Koninklijke Marine en komt hij o.a. twee maal in Nieuw-Guinea terecht.

Verbree, Adrian, 2008
Papua, 50 jaar later. 
ISBN 978-90-73004-12-2 
Zwolle, De Verre Naasten, 296 pag.  (€ 18,50) 
Dit reisverslag over 50 jaar Gereformeerd Vrijgemaakte Zending is meer dan een resultatenrekening. Het is ook een uitermate interessant en goed geschreven verslag van de tegenstellingen die zich voordoen in het zich snel ontwikkelend Papua.

Visser, Leontine E. en Amapon Jos Marey, 2008
BAKTI PAMONG PRAJA PAPUA: di era transisi kekuasaan Belanda ke Indonesia.
ISBN 978 979 709 385 3
Jakarta, Kompas, xx + 452 p., ills.,  € 25,00 incl. verzendkosten binnen Nederland.
Een unieke serie verhalen over 17 Papua-bestuurders (tuan bestir), opgeleid in de laat ‘50-er jaren en vaak werkend in afgelegen gebieden en hun contacten met de bevolking tijdens tournees. Ook aan bod komen de woelige jaren ’60, de korte UNTEA-periode, de manipulatie bij de Act of Free Choice en de integratie binnen de Indonesische eenheidsstaat. Velen van hen bleven tot aan hun pensionering in de ’90-er jaren in dienst van het Indonesisch bestuur. Bestellen bij Dhr. J.F. Marey, Albert Schweitzerlaan 201, 2552 PG Den Haag, postbankrek. 328752, ajfmarey@gmail.com of  Mevr. L.E. Visser Leontine.Visser@wur.nl

Brouwer, Jan Willem en Jan Ramakers (red.) 2007
Het kabinet-De Quay (1959-1963), Regeren zonder rood.
ISBN 978 90 8506 354 4 
Amsterdam, Boom, 488 pag., € 45,00 
'Het kabinet-De Quai (1959-1963), Regeren zonder rood' is deel 7 uit de serie 'Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945'. Alhoewel de hele kabinetsperiode van 4 jaar wordt beschreven bevat het boek een uitgebreide analyse over het parlementaire overleg en de genomen beslissingen met betrekking tot de zgn. Nieuw-Guineakwestie. 

Corbey, Raymond, 2007
Snellen om namen; de Marind Anim van Nieuw-Guinea door de ogen van de Missionarissen van het Heilig Hart, 1905-1925.
ISBN 978 90 6718 302 4
Leiden, KITLV Uitgeverij, 140 pag., € 18,90
In 1905 stichtten de Missionarissen van het Heilig Hart hun eerste missiepost. De schrijver kreeg toestemming de bijzondere foto’s uit het archief te publiceren. Een fascinerend document voor ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis en cultuur van Nieuw-Guinea.   

Dol, Philomena, 2007
A Grammar of Maybrat: A language of the Bird's Head Peninsula , Papua Province, Indonesia.                                                                                           
ISBN 7980858835733                                                                                                              Canberra (Austr.), Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies (ANU), xvii + 328 pag. (Thesis 1996)  Maybrat is a Papuan language which is spoken in the central area of the Bird's Head Peninsula , Papua Province , Indonesia . This book aims to give an overview of the phonology, morphology and syntax of the Maybrat language as it is spoken by the people of Ayawasi. Ideally, this work can be used as a reference grammar: it gives information about the most important structural and typological aspects of Maybrat.                   

Farhadian, Charles E., (ed.) 2007
The Testimony Project: Papua. A collection of personal histories in West Papua; ISBN-13: 978-979-96077-6-8
Jayapura, Deiyai Press, 180 pag.
A compelling set of twelve organic narratives of West Papuans, replete with professional photographs of life in Papua. Editor Charles Farhadian and photojournalist Stephan Babuljak give outsiders direct access to Papuan life stories unobstructed by the interpretive schemes of researchers, policy makers, and eco-tourist enthusiasts, letting Papuans speak for themselves. Available via amazon.com, or contact the editor at farhadian@aya.yale.edu. This book is very inexpensive, and all profits are donated to Papuan causes.

Forrest, Thomas, 2007
A Voyage to New Guinea & The Moluccas
ISBN 978-981-05-8824-3
Singapore, Ascanio Books Pte Ltd   US$ 135,00
This facsimile edition, including 30 copperplates, is a report of the voyage, made in a small traditional "Sooloo prahu" of ten tons to New Guinea and the Moluccas during the years 1774, 1775 and 1776. Certain features of the reprint may appear not perfect, but are unavoidable due to authenticity. The original book was first published in 1779. Order: http://www.ascaniobooks.com.sg/books.html    

 Goffau, Mart de, 2007
De valreep beklimmen; dagboek van een seiner-zeemilicien.
ISBN 978-90-79039-01-2
Yerseke, In&out reklame, 176 pag., € 24,95 + € 6,00 verz.kosten – www.hrmsgroningen.nl 
De belevenissen van een seiner aan boord van de onderzeebootjager Hr.Ms. Groningen op oefenreis in het Caraïbisch gebied. In verband met de onlusten in Ned. Nieuw Guinea wordt o.a. de Groningen doorgestuurd naar ons laatste koloniale bezit. Totdat tenslotte de overdracht aan de UNTEA plaatsvind en de thuisreis aanvaard wordt.  

Hollander, Hanneke 2007
Een man met een speurdersneus; Carel Groenevelt (1899-1973),
beroepsverzamelaar voor het Tropenmuseum en Wereldmuseum in Nieuw-Guinea.
ISBN 9789068326451
Amsterdam, KIT publishers, Bulletin 379 - 128 pag., € 25,00
Groenevelt werd op pad gestuurd om traditionele etnografica te verzamelen met als motto 'een systematisch afgrazen van het terrein zou zeer aanbevelenswaardig zijn'. Uit de vastgelegde correpondentie met musea schrijft hij o.a. over de ontberingen tijdens zijn zoektochten, de unieke vondsten die hij deed en over het 'cultuurverval' dat hij overal om zich heen zag grijpen.

Kuegler, Sabine 2007,
Terug naar de jungle.
ISBN 978 90 5831 442 0
Amsterdam, Sirene 239 pag., €19,95
Een groot deel van haar jeugd leefde Sabine tussen de Fayu in Irian Jaya. Na haar verblijf in Europa keert zij naar 15 jaar terug. Het paradijs van haar kindertijd blijkt niet meer te bestaan. Het wordt bedreigd door de oprukkende westerse beschaving en zij realiseert zich de repressie van het Indonesische bewind en maakt de keuze voor het land en de mensen van haar jeugd.

Marchall, Andrew J., Bruce M. Beehler,
Ecology of Papua Part I.
ISBN 0-7946-0393-9
Periplus Publishing Ltd.
Ecology in Papua Part I is a definitive guide to the ecology and natural history of Papua, the western half of the island of New Guinea. From the Ecology of Indonesia series, this title, along with part II, contains essays by the world’s leading experts on Papua’s physical environment, flora, fauna, natural ecosystems, human interactions with nature and the conservation of natural resources.

Marchall, Andrew J., Bruce M. Beehler, 2007,
Ecology of Papua Part II;
ISBN 0-7946-0483-8
Periplus Publishing Ltd., I + ll: 1467 pag.
Ecology in Papua Part II is a definitive guide to the ecology and natural history of Papua, the western half of the island of New Guinea. From the Ecology of Indonesia series, this title, along with part I contains essays by the world’s leading experts on Papua’s physical environment, flora, fauna, natural ecosystems, human interactions with nature and the conservation of natural resources.

Zee, Pauline van der, 2007, 
Bisj-palen, een woud van magische beelden.
ISBN 9789068324822
[English ed., Bisj poles, magic sculptures from the rainforest ISBN 9789068324785]
Amsterdam, KIT publishers, 120 pag., € 19,95
Uitgave n.a.v. de tentoonstelling in het Tropenmuseum nov. 2007 met de complete collectie bisj-palen in het museum. Ook bevat het boek een full colour fotoreportage van de Asmat en hun rituelen in de hedendaagse tijd.

Bilsen, Kiki van, Peter Tetteroo (red.) 2006,
Dagboek op toiletpapier; een leven bij de Papoea's.
ISBN 90-5911-154-0Soesterberg, Aspekt,  311 pag.,  € 25,00 
Een unieke levensbeschrijving van Pater Tom Tetteroo, 94 jaar, op  22 maart 1936 tot priester gewijd en 55 jaar als missionaris werkzaam geweest rond de Wisselmeren in Nieuw-Guinea  - Papua.

Blom ofm, Henk,  2006,
Mijn verhaal.
Utrecht, eigen beheer. 171 pag.
Een rijk geïllustreerd boekwerk over 43 jaar bouwen van kerken, pastorieën, hangbruggen e.d.in Papua en de problemen die dit met zich meebrengt. Illustratief is wat Broeder Henk zei tegen een geestelijke in de Kamuvallei: “Pastoor, bij gebrek aan een hoogwerker heb ik zaterdag 200 man nodig die kunnen helpen”.

Claus, Marga, 2006,
De vader van Serafyn.
ISBN 9055156356
Amsterdam, Van Gennep, 320 pp. , € 17,90
(Eerdere uitgave in het Fries met als titel ‘De heit fan Serafyn’, ISBN 90-70098-88-1)
Het verhaal gaat over een jonge Franciscaan, die een groot deel van zijn leven doorbracht bij de Ekari’s op Nieuw Guinea en geeft een indringend tijdsbeeld waarin de moeilijkheden van het missieleven en het tragisch lot van de Papoea’s elkaar raken.

 Eekhof, Henk e.a., 2006,
Kampong Hospik, Van het Stroesezand naar het Kaimanese strand.  
Uitg. St. Kampong Hospik, Noteboom 31, 4101 WS Culemborg, tel. 0345-515908,I - VIII + 136 pag., € 35,00 plus € 4,00 verz.k.
In dit fraaie boek, de met veel humor geschreven belevenissen van een “Hospitaal-te-Velde” aan de zuidkust van toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea, rijk geïllustreerd. Herrinneringsverhalen van het 1e Peleton Verzamelcompagnie van het 11e Geneeskundige bataljon over zijn militaire missie in de nadagen van de Nieuw-Guineakwestie. 

Heuvel, Wilco van den, 2006,
Biak, description of an Austronesian language of Papua.
ISBN-10: 90-78328-10-X, ISBN-13: 978-90-78328-10-0
Utrecht, Uitgeverij LOT, xv + 478 pag., € 34,50
http://www.lotpublications.nl/publish/articles/001950/bookpart.pdf  
This thesis forms a description of the Biak language as it is spoken on the isle of Biak. The most important basis is being formed by spoken stories, jokes, sermons, songs, prayers etc. wich are being told in their natural environment. The focus is on the variant of the village of Wardo.

Kirsch, Stuart, 2006,
Reverse Anthropology, Indigenous Analyses of Social and Environmental Relations in New Guinea. 
ISBN 0804753415 US $ 55,00, ISBN 0804753423 US$ 21,95 Papered.
Chicago, Stanford Univ. Press., 296 pag.
This book attempts the reciprocal process of describing indigenous modes of analysis. It highlights participation in two political movements: an international campaign against the Ok Tedi mine, wich is responsible for extensive deforestation and environmental problems and the opposition to Indonesian control over West Papua, including Yonggom experiences as political refugees in Papua New Guinea.

Richardson, Don, 2006,
Heersers van de aarde.
ISBN 90 6318 270 8
Hoenderloo, Novapres, 409 pag., € 16,90
Een boeiend, avontuurlijk zendingsverhaal. De jonge Stanley Dale verandert van jong sulletje in de klas in een zelfbewuste jongeman. Hij volgt een opleiding op de Bijbelschool in Sydney en vertrekt naar Nieuw-Guinea om als zendeling onder de Yali's te werken. Dit wordt hem tenslotte ook noodlottig.  

Roeper, Vibeke en Diederick Wildeman, 2006,
Het journaal van Abel Tasman 1642-1643.
ISBN 90 400 8205 7
Zwolle, Waanders, (Den Haag, Nat. Archief) 208 pag., € 17,95
Op 14 augustus 1642 vertrokken twee schepen, de Zeehaan en de Heemskerk, onder bevel van commandeur Abel Tasman uit Batavia, de hoofdzetel van de VOC in Azië om het geheimzinnige Zuidland te ontdekken. Op de terugweg verkende hij de Noordkust van Nieuw-Guinea en bracht deze in kaart. Hierbij had men ook contact met Papoea’s; "Dit volk was geheel naakt, hun lichaam heel zwart, het haar kroezend als bij de kaffers, maar niet zo wollig en hun neuzen zijn niet zo plat. Sommigen hadden witte ringen van (zo leek het) been om de armen, sommige waren in het gezicht met kalk bestreken en hadden op het voorhoofd een stuk boombast van drie vingers breed."

Verstappen, Herman T., 2006,
Zwerftocht door een wereld in beweging.
ISBN 90 232 4229 7
Assen, Van Gorcum, 164 pag., € 19,50
Dit boek bevat de verslagen van een aantal expedities naar vaak onbekende gebieden van de fysisch geograaf Herman Verstappen, waaronder drie expedities naar Nieuw-Guinea, inclusief de beroemde expeditie naar de Julianatop in 1959. Beschrijvingen van de prachtige natuur en de cultuur en gewoontes van de lokale bevolking worden afgewisseld met bespiegelingen over de voortdurende veranderingen in de wereld, waarbij vaak mensen in de knel komen.

Wal, Hans van de, 2006, 
Een aanvechtbare en onzekere situatie, De Nederlands Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962.
ISBN 90-6550-905-4
Hilversum, Uitgeverij Verloren, 384 pag., € 29,00.
In 1956 riep de synode van de Ned. Hervormde Kerk op tot bezinning over de 'aanvechtbare en onzekere situatie'. Dit geluid sloeg in als een bom, te meer daar de hervormde zending al sinds 1855 in Nieuw-Guinea werkte, 'Een dolksteek in de rug van de regering' en 'onvaderlandslievend' waren enkele van de toen geuite kwalificaties. In dit boek analyseert de schrijver de achtergronden en intenties van de Oproep en de rol van de hervormde zending.

Drooglever, P.J., 2005,
Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea’s van Westelijke Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht.
ISBN 9085061784
Amsterdam, Uitg. Boom, ca. 800 pag., € 45,00
In deze studie laat de schrijver zien hoe het Nieuw-Guineaconflict ontstond, zich ontwikkelde en tenslotte werd opgelost. Dat gebeurt aan de hand van interviews en breed archiefonderzoek in binnen- en buitenland. Daarbij komen ook de interne ontwikkelingen op Nieuw-Guinea aan de orde. Het boek besluit met een verslag van de uitvoering van de Daad van Vrije Keuze en de reacties daarop in Nederland en in de Verenigde Naties. In het betoog staat de positie van de Papoea’s centraal: in hoeverre beïnvloedden de internationale besluiten hun ontwikkeling? Deze studie vormt de weerslag van een onderzoek dat het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verrichtte in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Farhadian,Charles E., 2005,
Christianity, Islam and Nationalism in Indonesia.
ISBN 0415359619
USA, Routledge. 233 pag., US $ 112,70
This book presents a fascinating overview  of the Dani’s conversation to Christianity and a special insight into the complex relationship between Christianity, Islam and nationalism.

 Hellema, Duco, 2005, 
De Karel Doorman naar Nieuw-Guinea; Nederlands machtsvertoon in de Oost.
ISBN 90 8506 182 2
Amsterdam, Uitg. Boom,  220 pag., € 19,50Op 30 mei 1960 verliet het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman, met enige andere oorlogsbodems,  de haven van Rotterdam voor vlag- en machtsvertoon naar Nieuw-Guinea. De missie liep uit op een mislukking. De Nederlandse schepen werden in verschillende havens geweigerd. Aan de hand van vele documenten wordt dit spectaculaire en dramatische moment in de Nederlandse geschiedenis beschreven. Een moment, dat het einde van Nederlands Nieuw-Guinea inluidde.   

Kuegler, Sabine, 2005,
Dochter van de jungle, een meisje uit de steentijd.
ISBN 90 5831 356 5
Amsterdam, Uitgevrij Sirene,  253 pag. € 18,95
In tegenstelling tot wat op de kaft staat, speelt het verhaal zich niet af in Papoea Nieuw-Guinea, maar in Irian Jaya, het huidige Papoea.
De 5-jarige Sabine verhuist met ouders, zus en broertje naar de Fayu’s, waar de jungle voor haar één grote speeltuin is. Als zij op 17-jarige leeftijd teruggaat naar Europa om haar schooldiploma te halen blijkt, dat zij nog heel wat bij moet leren. Al was het maar om boodschappen te doen, de straat over te steken. De vraag blijft; “Wie ben ik eigenlijk, een Fayu of Europees?”

 Lagerberg, Kees, 2005, 
Schuldig zwijgen: De Papua in zijn bestaan bedreigd.
ISBN 90-74328-92-X
Utrecht, IJzer, 301 pag., € 29,95
Dit boek laat op basis van niet eerder vrijgegeven archiefmateriaal, vraaggesprekken met betrokkenen en recente studies zien wat zich in de afgelopen decennia in Papua heeft afgespeeld en wat de rol van de belangrijkste actoren hierin is geweest. Het is tevens een gepassioneerd pleidooi om de Papua’s te steunen in hun strijd om een rechtmatige plaats onder de zon.

Lorentz, H.A.,  2005(herdr. uit 1913),
Zwarte mensen, witte bergen. 
ISBN 90 450 0508 5
Amsterdam, Atlas, 271 pag., € 22,50
Verslag van de tweede Nederlandse expeditie (1909) naar de eeuwige sneeuw van Nieuw-Guinea. Niet alleen vanwege de gebeurtenis op zich maar ook door de boeiende wijze waarop verslag wordt gedaan en de bijzondere verhouding tussen expeditieleider Lorentz en de Dajak hulpkrachten is het lezen van deze herdruk meer dan de moeite waard.  

Molemans, Griselda, 2005,
Met vlag en rimpel; erfgenamen van Indië.
ISBN 90 215 4336 2 
Utrecht, (Teleac) Uitg. Kosmos.143 pag., € 16,95
Repatrianten uit Indië, Papoea en de Molukken vertellen de verhalen van verschillende generaties. Hoe ervaren zij hun eigen cultuur en identiteit in Nederland en is er nog een band met het voormalige moederland?  

Nagel, Ruud, 2005,
Vleugels.
ISBN 90 77764 10 0
Noord-Scharwoude, Kirja, (0226-314119)  126 pag. € 13,95
Vleugels is het verhaal van Haya Petiet die besluit het land van zijn ouders te bezoeken. Hij begint als rondhangend toerist en eindigt als pion in het conflict tussen de naar zelfstandigheid koersende Papoea’s en het Indonesisch bewind.

Rathgeber, Theodor, (red.) 2005,
Economic, Social and Cultural Rights in West Papua.
ISBN 3-932735-98-6
Germany, Foedus Verlag, 224 pag. € 10,= + porto
Een bundeling van kritische studies van de sociale en economische situatie in Papoea. Uitgegeven door de Evangelische Kerk in Rhineland-Germany. Te bestellen bij: West-Papua-Koordinationsstelle te Wuppertal: west-papua-netz@vemission.org

Sneep, Jan, 2005, 
Einde van het stenen tijdperk, bestuursambtenaar in het witte hart van Nieuw-Guinea.
ISBN90 5170 927 7
Amsterdam, Rozenberg Publ., 181 pag. € 19,50 Jonge bestuursambtenaren maken maandenlange verkenningstochten naar het Centrale Bergland in Nederlands Nieuw-Guinea. Behalve tot dan toe onbekende bergbewoners ontdekken zij ook een Nederlandse pater die zich met zijn Papoea geliefde in het geïsoleerde oerbos heeft teruggetrokken.

Verhave, Jan Peter, Henk W.A. Voorhoeve (red.) 2005,
De Dienst van Gezondheidszorg in Papoea 1950-2000.
ISBN-10: 9080471887, ISBN-13: 9789080471887
Wageningen, Werkgroep Geschiedenis Tropische Geneeskunde. 172 pp. , € 17,50 plus verzendkosten: NVTG, Postbus 83, 6700 AB Wageningen, t.: 0317-428622, e.: nvtg@xs4all.nl.
In Papoea lag vanaf 1950 het accent op de bestrijding van veel voorkomende volksziekten . De diverse auteurs zien terug op hun persoonlijke belevenissen met de Papoea’s en de ziekten waaraan de bevolking leed. Ook de opleiding van Papoea’s en de onderlinge samenwerking in preventieve en curatieve zorg heeft velen geboeid. Dit boek is mede een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de medische ontwikkelingen in Zuid-Oost Azië.

Verhave, Jan Berg, Joop van den, 2004,
Regen over de Digoel.
ISBN 90 5429 185 0
Uitg. Conserve, 112 pag. € 15,--
In een reeks korte verhalen kijkt schrijver Joop van den Berg terug op zijn tijd in Nieuw-Guinea, waar hij 5 jaar woonde.

Lemmers, A.A.( red.), 2004,
Toppi's in de tropen.
ISBN 90 6707 584 I
Uitg. Inst. Voor Maritieme
Historie/De Bataafsche Leeuw, € 22,50
Herinneringen van een hydrograaf aan Ned. Nieuw-Guinea (1954-1960) naar een manuscript van ktz.b.d. H.N.B. Roels, (1932-1998). Rijk geïllustreerd met materiaal uit fotoalbums van Roels, met een bijdrage van schout-bij-nacht b.d. J.C. Kreffer.

 Moeiman, Susi, Hein Steinhauer 2004,
Nederlands-Indonesisch Woordenboek.
ISBN 90 6718 227 3
KITLV-Leiden:, xxvii + 1125 pag. € 49,40
Dit uitgebreide woordenboek is gebaseerd op modern Nederlands met Bahasa Indonesia als doeltaal. Tezamen met het Indonesisch-Nederlands Woordenboek van A. Teeuw (KITLV Uitg., 4e druk, 1996) onmisbaar voor ieder, die zich met modern standaard-Indonesisch bezig houdt.

Nuis, Aad, 2004,
De balenkraai (herdruk).
ISBN 90 5429 193 1
Uitg. Conserve, ca. 120 pag. € 15,--
Kroniek over het einde van Nederlands Nieuw-Guinea. Dit boek heeft de reputatie van een intelligente, boeiende en amusante beschrijving van een groep Nederlanders in de penarie.

Odé,Cecilia, 2004, 
Mpur Vocabulary;
Daftar Kata Mpur. Endangered Languages of the Pacific Rim
. (ELPR, A1-009).
ISBN 4 86159 113 9
Leiden/Osaka: UL/ELPR.; xxvii + 221 pag.
Mpur is de taal die in het Kebar-, Amberbaken- en Ayfatgebied van de NO-Vogelkop van Papua wordt gesproken. Het materiaal voor dit woordenboek is verzameld in het kader van het ISIR-project, waaraan Cecilia Odé van 1993 tot 2000 als linguïst was verbonden.

Verstraten, Joop, 2004,
Het gestolen huis; de stille oorlog tegen de Papoea's.
ISBN 90 74328 74 1:
Utrecht, IJzer Uitg., 151 pag. € 15,75
Boeiend reisverslag, waarbij ontmoetingen en bevindingen in Papoea geplaatst worden in een historisch perspectief van recente geschiedenis maar ook van een sombere toekomst.

Vlasblom, Dirk, 2004,
Papoea, een geschiedenis.
ISBN 90 5330 399 5
Uitg. Mets & Schilt, 672 pag., € 35,00
Op basis van veel archiefonderzoek en gesprekken met ooggetuigen geschreven geschiedenis van Papoea, door cultureel antropoloog en journalist Dirk Vlasblom (1952).

Watt, Peter, 2004,
Het goud van Papua.
ISBN 90 6112 013 6
Karakter Uitgevers B.V., 400 pag. € 17,99
Avonturenroman over Papua New Guinea, vertaald uit het Engels.

Pasveer, Juliette, 2003,
The Djief hunters; 26,000 years of lowland rainforest exploitation on the Bird's Head of Papua, Indonesia.
Proefschrift RU Groningen.
Uitgave in eigen beheer (Leeuwarden STIP Stencilwerk); xviii + 476 pag.,
diverse foto's, kaarten en tabellen.
Het proefschrif van ISIR-archeologe Juliette Pasveer laat zien dat het Ayamarugebied in de Vogelkop van Papua al 26.000 jaren geleden werd bewoond.